Societat Catalana de Tecnologia

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Societat Catalana de Tecnologia

Dades personals
Dades administratives
Arqueologia industrial
Eficiència energètica - Energies renovables
Electricitat - Producció i transport d'energia elèctrica
Electrònica industrial - Sistemes electrònics de seguretat
Enginyeria ambiental i microbiologia
Ensenyament (cicles, ESO, batxillerat, graus, màster) - Tecnologia per a estudiants
Fabricació additiva: el model de Catalunya
IndústriaMÉSdona (Indústria + dona)
Informàtica aplicada - Programació
Mecànica - Hidràulica - Manteniment industrial
Metrologia: el model de Catalunya
Mobilitat: el model de Catalunya
Robòtica - Sistemes basats en micros
Altres

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar tot el que té a veure amb els socis i amb la tramesa de comunicacions sobre les activitats i les publicacions de la societat filial i de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.