Societat Catalana de Llengua i Literatura

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Societat Catalana de Llengua i Literatura

Dades personals
Dades administratives
Grup d'Estudis Etnopoètics - Grup d'estudis
Societat Rusiñol - Grup d'estudis

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar tot el que té a veure amb els socis i amb la tramesa de comunicacions sobre les activitats i les publicacions de la societat filial i de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.