Societat Catalana de Biologia

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Societat Catalana de Biologia

Dades personals
Dades administratives
Secció de la SCB a Alacant - Delegació territorial
Secció de la SCB a les Illes Balears - Delegació territorial
Secció de la SCB a Lleida - Delegació territorial
Secció de la SCB a València - Delegació territorial
Secció de la SCB a Vic - Delegació territorial
Secció de la SCB al Pallars - Delegació territorial
Aqüicultura - Secció especialitzada
Biofísica - Secció especialitzada
Biologia computacional - Secció especialitzada
Biologia de la Reproducció - Secció especialitzada
Biologia de Sistemes - Secció especialitzada
Biologia del desenvolupament - Secció especialitzada
Biologia Evolutiva - Secció especialitzada
Biologia i Indústria - Secció especialitzada
Biologia i Societat - Secció especialitzada
Biologia Molecular - Secció especialitzada
Biologia Molecular del Càncer - Secció especialitzada
Ecologia - Secció especialitzada
Ecologia Terrestre - Secció especialitzada
Ecologia Aqüàtica - Secció especialitzada
Ensenyants - Secció especialitzada
Estudiants - Secció especialitzada
Biologia de Plantes - Secció especialitzada
Genòmica i Proteòmica - Secció especialitzada
Microbiologia - Secció especialitzada
Neurobiologia Experimental - Secció especialitzada
Senyalització cel·lular i metabolisme - Secció especialitzada
Virologia - Secció especialitzada

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar els socis i d’enviar comunicacions de les activitats i publicacions de la Societat i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.