Societat Catalana de Biologia

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Societat Catalana de Biologia

Dades personals
Dades administratives
SCB a Catalunya del Sud - Delegació territorial
Secció de la SCB a Castelló - Delegació territorial
Secció de la SCB a Alacant - Delegació territorial
Secció de la SCB a Girona - Delegació territorial
Secció de la SCB a les Illes Balears - Delegació territorial
Secció de la SCB a Lleida - Delegació territorial
Secció de la SCB a València - Delegació territorial
Secció de la SCB a Vic - Delegació territorial
SCB a Andorra - Delegació territorial
SCB a Catalunya Nord - Delegació territorial
Aqüicultura - Secció especialitzada
Proteòmica i Estructura de Proteïnes - Secció especialitzada
Bioinformàtica i Genòmica - Secció especialitzada
Biofísica - Secció especialitzada
Biologia de la Reproducció - Secció especialitzada
Neurociència computacional i de Sistemes - Secció especialitzada
Biologia de Sistemes - Secció especialitzada
Biologia del desenvolupament - Secció especialitzada
Biologia Evolutiva - Secció especialitzada
Biologia i Indústria - Secció especialitzada
Biologia i Societat - Secció especialitzada
Biologia Molecular i Cel·lular - Secció especialitzada
Biologia del Càncer - Secció especialitzada
Cromatina i Epigenètica - Secció especialitzada
Ecologia - Secció especialitzada
Ecologia Terrestre - Secció especialitzada
Ecologia Aqüàtica - Secció especialitzada
Ensenyament - Secció especialitzada
Estudiants - Secció especialitzada
Biologia de Plantes - Secció especialitzada
Genòmica i Proteòmica - Secció especialitzada
Microbiologia - Secció especialitzada
Neurobiologia Experimental - Secció especialitzada
Senyalització cel·lular i metabolisme - Secció especialitzada
Virologia - Secció especialitzada

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar tot el que té a veure amb els socis i amb la tramesa de comunicacions sobre les activitats i les publicacions de la societat filial i de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.