Institució Catalana d'Estudis Agraris

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Institució Catalana d'Estudis Agraris

Dades personals
Dades administratives
Protecció Vegetal - Seccions
Forestal - Seccions
Agricultura - Seccions
Estudis Rurals - Seccions
Viticultura Enologia - Seccions
Sòls - Seccions
Jardins i Paisatgisme - Seccions
Ramaderia - Seccions
Historia Rural - Seccions
Patologia Vegetal - Seccions

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar tot el que té a veure amb els socis i amb la tramesa de comunicacions sobre les activitats i les publicacions de la societat filial i de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.