Institució Catalana d'Estudis Agraris

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Institució Catalana d'Estudis Agraris

Dades personals
Dades administratives
Protecció Vegetal - Seccions
Boscos - Seccions
Agricultura - Seccions
Estudis Rurals - Seccions
Viticultura Enologia - Seccions
Sòls - Seccions
Ornamental - Seccions
Ramaderia - Seccions
Historia Rural - Seccions

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar els socis i d’enviar comunicacions de les activitats i publicacions de la Societat i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.