Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Dades personals
Dades administratives
Additius
Distribució
Nutrició/Dietètica
Qualitat/Seguretat
Anàlisi i Control
Documentació/Legislació
Olis i Greixos
Recerca
Begudes
Ensenyament
Panificació
Altres
Carns
Gestió
Pesca
Conserves
Làctics
Pinsos
Consultoria
Màrqueting
Producció

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar tot el que té a veure amb els socis i amb la tramesa de comunicacions sobre les activitats i les publicacions de la societat filial i de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.