Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Formulari de sol·licitud d’alta com a soci/sòcia

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Dades personals
Dades administratives
Additius
Distribució
Nutrició/Dietètica
Qualitat/Seguretat
Anàlisi i Control
Documentació/Legislació
Olis i Greixos
Recerca
Begudes
Ensenyament
Panificació
Altres
Carns
Gestió
Pesca
Conserves
Làctics
Pinsos
Consultoria
Màrqueting
Producció

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar els socis i d’enviar comunicacions de les activitats i publicacions de la Societat i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.